Iroda: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
06-30/61-61-366
További elérhetőségeink
Belépés ügyfeleknek Ügyfél azonosító: Jelszó: 2024.04.16. Kedd
A Lordok Ingatlan Kft. az ügyfelei között létrejött, az ingatlan értékesítésre kizárólagosságot megjelölő megbízás során

ingyenes ügyvédi munkadíjat biztosít,

így az Irodával kapcsolatban álló ügyvéd által történt megállapodás alapján              az értékesítéssel érintett ingatlan adásvételi szerződésének elkészítéséért       ügyvédi munkadíj nem kerül felszámításra. A szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő hivatalos költség, eljárási díj és egyéb illeték a felek megállapodása  alapján az adásvételi szerződésben megjelölt költségviselő felet terheli.

Felhasználási feltételek és adatvédelem
Impresszum
Segítség
Kapcsolat
Fejlesztés
© Lordok Ingatlan KFT. 2012.